Смешная история на румынском

Смешная история на румынском

Papară

Doi amici se întâlnesc și se întreabă de sănătate. Apoi unul dintre ei zice:

– Ei! Ce faci tu azi? Unde ai să petreci seara?

– Astăzi sunt invitat la masă la un amic al meu. Dacă vrei, vino și tu! 

El stă pe strada Frântă, nr… ; avem să petrecem bine la el. 

– Însă eu îl cunosc pe amicul tău numai din auzite. Cum o să merg eu la masă la el?

– Ce-ți pasă? El este un om cumsecade și te va primi bine, când va auzi că-mi ești amic. La ora 6 fii acolo!

Amicul acesta se întâlnește cu altul și crede că în puterea amiciției amicului său va putea fi primit la masă și celălalt amic, îl invită și îi spune ora prescrisă.

Acesta, iar bazat pe ce i-a spus amicul său, invită și el pe altul, și așa mai departe, până să vină seara.

La ora mesei, amfitrionul nostru a așteptat cu mare mulțumire să-i vină amicul (să vină amicul lui/său).

Însă a fost surprins, când a văzut că după dânsul (amicul lui principal) a venit altul, până ce s-a aflat în fața a doisprezece musafiri (oaspeți). 

Papară
Два друга встречаются и расспрашивают друг  друга о здоровье. Потом один из них говорит:

– Эй! Что ты сегодня будешь делать? Где проведешь вечер?

– Сегодня меня пригласили на ужин к другу. Если хочешь, приходи и ты! Он живет на улице Frântă, номер…; мы хорошо проведем там время.

– Однако я знаю твоего друга только понаслышке. Как я могу прийти к нему на ужин?

– Что тебя беспокоит? Он хороший человек и примет тебя хорошо, когда узнает, что ты мой друг. Будь там в 6 часов!

Этот друг встречается с другим и верит в силу дружбы своего друга, что тот (другой друг) сможет быть принят на ужин, приглашает его и говорит ему назначенный час.
Он, опираясь на то, что ему сказал его друг, тоже приглашает другого, и так далее, пока не наступает вечер.
В час ужина наш хозяин с нетерпением ждал своего друга.
Однако он был удивлен, когда увидел, что за ним пришел еще один, итак перед ним оказалось двенадцать гостей.

Ca să se dumirească de această neașteptate onoare, amfitrionul se adresează către invitatul său:

– Cine este domnul, amice?

– Domnul este un amic al meu, pe care l-am invitat eu însumi, încredințat de bunătatea dumitale și bazat pe amicia noastră.

– Foarte bine. Dar domnul acesta cine este?

– Este un amic al amicului meu.

– Și asta-i bine. Dar domnul acela?

– Este amicul amicului acestui domn, care și el îmi este amic.

Așa s-au făcut prezentările, până la cel din urmă.

Când vede că astfel merge treaba, gazda coboară în bucătărie și dă ordinele necesare pentru ospăț.

După câtva timp, gazda îi poftește (îi cheamă/îi invită) la masă pe toți musafirii, cunoscuți și necunoscuți.

Aceștia, când au văzut aranjamentele mesei, s-au așteptat la ceva foarte elegant și copios. 

Curățenia mesei, calitatea serviciului și atenția cu care au fost așezate lucrurile, fiecare la locul său, le-a deschis și mai mult pofta.

Чтобы прояснить эту неожиданную честь, хозяин обращается к своему гостю:
– Кто этот господин, дружище?
– Этот господин – мой друг, которого я сам лично пригласил, уверенный в вашем добром сердце и нашей дружбе.
– Очень хорошо. Но кто этот господин?
– Это друг моего друга.
– И это хорошо. Но тот господин?
– Это друг друга этого господина, который также мне друг.
Таким образом, представились до последнего.
Когда он видит, что таким образом идут дела, хозяин спускается на кухню и отдает необходимые приказы для пиршества.
Через некоторое время хозяин приглашает всех гостей, знакомых и незнакомых, за стол.
Они, увидев красиво накрытый стол, ожидали что-то очень изысканное и обильное.
Чистота стола, качество сервиса и внимание, с которым все было разложено по местам, еще больше разжигали их аппетит.

Ei s-au așezat la masă și mâncarea a început să sosească în castroane mari, curate și scumpe.

– Ce este asta ce se pune pe masă, scumpul meu amic? Îl întreabă invitatul pe gazdă.

– Aceasta este papară, dragul meu prieten. Ea deschide pofta.

– Foarte bine, dar ceea ce se aduce în celălalt castron ce este?

– Papara paparei.

– Bine. Dar ceea ce vine după aceasta?

– O papară a unei papare a paparei.

Și tot astfel a mers lucrul, până la castronul al doisprezecelea.

Musafirii, care s-au așteptat la cine știe ce (la o masă bogată), au fost nevoiți să mănânce papara.

Они сели за стол, и еда начала приходить в больших, чистых и дорогих чашах (мисках).

– Что это за блюдо на столе, мой дорогой друг? – спрашивает гость хозяина.

– Это папара, мой дорогой друг. Она возбуждает аппетит.

– Хорошо, а что находится в другой миске?

– Папара папары.

– Ладно, а то, что приносят после этого?

– Папара папары папары.

И так продолжалось до двенадцатой миски.

Гости, ожидавшие чего-то особенного (изысканный ужин), были вынуждены есть папару.

😀😀😀