Выражения со словом urmă

Выражения с urmă

 

o urmă/ urme

след/следы

După ce a nins, zăpada a acoperit toate urmele.

После того, как шел снег, снег покрыл все следы.

a rămâne în urmă

остаться позади

N-am putut să merg la fel de repede, de aceea am rămas în urmă.

Я не могла идти так же быстро, поэтому я осталась позади.

El a închis ușa în urma mea.

Он закрыл за мной дверь.

a fi pe urmele cuiva

быть по следам, преследовать

Polițiștii n-au prins infractorul încă, dar sunt pe urmele lui.

Полицейские еще не поймали преступника, но они идут по его следам.

a urma 

следовать

Filmul s-a terminat. Ce urmează la televizor?

Фильм закончился. Что (следует) дальше по телевизору?

urmează să 

последует в ближайшем будущем

Planul a fost aprobat şi urmează să începem construcţia.

План был одобрен и в скором времени начнется строительство.

Am luat un credit de la bancă. Urmează să cumpăr o mașină.

Я взяла кредит в банке. В скором времени я куплю машину.

următorul/ următoarea/ următorii/ următoarele

следующий

Următorul! 

Следующий!

Cine urmează? – Кто следует?

Când e următorul concert al lor? 

Когда их следующий концерт?

Vreau să merg şi eu.

Хочу пойти и я.

În următoarele două zile vremea se strică.

В следующие 2 дня погода испортится.

cu + perioadă de timp + în urmă

Acum doi ani am depus dosarul.

Два года назад я подала документы.

în urmă cu + perioadă de timp

Am depus dosarul în urmă cu doi ani.

Я подала документы 2 года назад.

pe urmă 

потом (apoi)

Acum merg la magazin, pe urmă trec pe la piață. 

Сейчас я иду в магазин, потом загляну на рынок.

în urma + genitiv

вследствие 

În urma discuțiilor, am decis să organizăm acest eveniment în aprilie.

Вследствие обсуждений, мы решили организовать это мероприятие в апреле. 

de pe urma 

вследствие, из-за

Ați câştigat mult de pe urma afacerilor ilegale, dar acum trebuie să plătiți.

Вы заработали много из-за нелегального бизнеса, но сейчас нужно расплачиваться.

până la urmă

в конце концов, в итоге

El a pus o grămadă de bani în construcții, până la urmă a construit o casă frumoasă.

Он вложил кучу денег в строительство, в итоге он построил красивый дом.

În cele din urmă

в конечном счете, наконец

Ivan a învățat bine limba română. În cele din urmă, a obținut cetățenia română.

Иван выучил хорошо румынский. В конечном счете, он получил румынское гражданство. 

a urmări – следить

Vecinii urmăresc tot ce fac.

Соседи следят за всем, что я делаю.

ca urmare

как результат (în consecință)

Negocierile nu au avut succes. Ca urmare, nu am obținut o reducere de preţ pentru energie.

Переговоры не имели успеха. Как результат, я не получил скидку за энергию.

prin urmare

таким образом, так что 

Am picat examenul, prin urmare trebuie să dau examenul din nou.

Я провалила экзамен, так что нужно сдавать экзамен снова. 

ca urmare a + genitiv 

из-за, по причине (din cauza)

Ca urmare a creşterii preţurilor, am comandat mai puține produse.

По причине роста цен, я заказала меньше продуктов.