Начало весны по-румынски 2023

Victoria Croitoru

Mărțișorul, un mic obiect prins într-un șnur alb cu roșu, este oferit persoanelor apropiate, pe 1 Martie, ca vestitor al sosirii primăverii,

primind însă, în ultimii ani, semnificații diverse, de la podoabă

aducătoare de noroc la simbol al renaşterii naturii.

“Mărțișorul,” маленький предмет, сплетенный и одной белой и красной нити, дарится близким людям, 1-го марта, как вестник прибытия весны, однако приобретает, в последние годы, различные значения, от украшения, приносящего счастье, до символа возрождения природы.

În general, femeile și fetele primesc mărțișoare și le poartă pe durata lunii martie, ca semn al sosirii primăverii. 

В основном, женщины и девушки получают “mărțișoare” и их носят на протяжении месяца марта, как символ прихода весны.

În prezent, mărţişorul este purtat întreaga lună martie, după care este prins de ramurile unui pom fructifer. Se crede că aceasta va aduce belşug în casele oamenilor. 

В настоящее время, “mărţişorul” носится весь месяц март, после чего его вешают на ветви фруктового дерева. Считается, что это приносит достаток в дома людей.

Se zice că dacă cineva îşi pune o dorință în timp ce atârnă mărţişorul de pom, aceasta se va împlini.

Говорят, что если кто-то загадает желание в момент, когда вешает “mărţişorul” на дерево, оно исполнится.

La începutul lui aprilie, într-o mare parte a satelor României şi Moldovei, pomii sunt împodobiți de mărţişoare. 

В начале апреля, в большей части сел Румынии и Молдовы, деревья наряжены “мэрцишорами”

În Transilvania, mărţişoarele se atârnă de uși, ferestre, de coarnele animalelor domestice, întrucât se consideră că astfel se vor speria duhurile rele.

В Трансильвании, “mărţişoarele” вешаются на двери, окна, рога домашних животных, поскольку считается, что так отпугнут злых духов.

Mărţişorul este o tradiție în România, Republica Moldova și teritoriile învecinate locuite de români sau aromâni. Obiceiuri similare sunt întâlnite în Bulgaria, Albania și Macedonia.

“Mărţişorul” – это традиция в Румынии, Республике Молдова и на соседних территориях, где проживают румыны или арумыны. Похожие обычаи встречаются в Болгарии, Албании и Македонии.